Навчальний процес

Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №143  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.
       Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.
           З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
           Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
           План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ і погоджується з відділом освіти Шевченківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
         План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Шевченківського району.
         У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.
         Навчально-виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей « Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого віку « Впевнений старт». Пріоритетний напрямок роботи – фізкультурно-оздоровчий.
         Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги по навчанню дітей англійської мови за оплату батьків на підставі угоди.Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №143 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.
 
     
Навчальний процес
    Освітня діяльність ДНЗ спрямована на виконання Базового компонента дошкільної освіти, Конвенції ООН "Про права дитини", законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист дитинства".
 
У своїй діяльності наш дошкільний навчальний заклад керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України
 
Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється українською мовою відповідно до програм "Українське дошкілля" та "Впевнений старт"
 
 
Плануючи роботу педагогічного колективу на 2016- 2017навчальні роки вважаємо за доцільне:
     - проводити роботу за програмою "Українське дошкілля" м. Львів
     - продовжувати роботу з п'ятирічками за програмою "Впевнений старт" м. Київ
     - постійно підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітніх технологій
     - використовувати сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім'ї з метою надання допомоги батькам у вихованні дітей
     - тісно співпрацювати з ДНЗ №143
 
Садочок працює в напрямку “Індивідуалізація навчально-виховного процесу у системі розвиваючого навчання".

 

Реалізовуючи Базовий компонент дошкільної освіти, діти, відповідно до вікових груп, щоденно задіяні на таких заняттях :
 
художня література
розвиток мовлення
музика та співи
рідний край
математика
малювання
ліплення
аплікація
фізичне виховання
сенсорне виховання
валеологія
 
Діти закладу отримують консультації з таких питань :
іноземна мова /англійська/
лікувальна фізкультура